هيجان دانلود در ايروني- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

به VPN ارائه شده نمره بدهيد ؟
عالي
25 %  تعداد آرا: 4 25 %
خيلي خوب
13 %  تعداد آرا: 2 13 %
خوب
19 %  تعداد آرا: 3 19 %
ضعيف
44 %  تعداد آرا: 7 44 %

موضوعات
نظرسنجی
به VPN ارائه شده نمره بدهيد ؟

نتايج|| آرشیو نظرسنجی